PARTNERSHIP

Ticari kuruluş ortaklık olarak yürütülecekse, “Ortaklar için İş Belgesini”, işyerinin bulunduğu yerdeki
ilçe sekreterine kayıt ettirmelidir. Tüm ortaklar ortaklığın borçlarından kişisel olarak sorumludurlar,
kazançlarından da yararlanmaktadırlar.
Ortaklar, ortaklığın zarara uğraması durumunda, bu zararı kişisel gelir vergilerinden düşebilirler.
Her bir ortak, ortaklığın bir temsilcisi olup bu ticari ortaklığı bağlayacak
sözleşmeleri yapma yetkisine sahiptir. Her bir ortak yönetimde söz sahibidir.
Bu ticari kuruluş türü için  Devlet kurumlarına bildiri yapılması veya herhangi bir başvuruda
bulunulmasına gerek yoktur. Kuruluş formalitesi olmaması bu ticari kuruluş türünün bir avantajıdır.
Tek vergilendirme söz konusudur. Ortaklığın kar ve zararı ortaklara kişisel olarak direkt geçer,
ortaklık olarak ikinci kere vergilendirilmez.
Bu türün en büyük dezavantajı kişisel sorumluluk olmasıdır. Tüm ortaklar, ortaklığın tüm masraf ve
zararlarından kişisel olarak sorumludurlar.

PARTNERSHIP şirketin kurulumu aşaması ve toplam masrafı nedir ?

1.PARTNERSHIP Şirketin Kurulumu

2-Belediye Ruhsat Alımı

3-Vergi Numarası alımı ( IRS  )

4-Banka Hesabı Alımı

5-Ev Satın Alımı veya Kiralama ( Fiat Dışında )

6-Vakfın Adresi Binası Kiralama veya Satın Alınması ( Fiat Dışında )

7-Profesyonel yönetici ve Elaman temini

8.Vakıf Arac alımı ( Fiat Dışında )

9-Hava Limanı Karşılama

10-Ehliyet Alımı

11-Ofis Malzeme Alımı ( Fiat Dışında )

12-Ev Eşya Alımı ( Fiat Dışında )

13. Elektirik, Su, İnternet, Telefon hatları, Televizyon kanal anlasmaları ve sahiplendirme

14.Muhasebeci edindirme

15.Noterlik hizmet sertifika alımı ( İsteğe bağlı )

16-Vakıf Mühür hazır hale getirilmesi ( Soğuk )

17. Oniki Ay danışmanlık

Toplam $ 45,000 ( Kırkbeş Bin US Doları )

Not: Eyalet vergileri fiatın içindedir!

Daha fazla bilgi ve randevu için lütfen aşağıdaki numaraları verya e-adresi kullanın !

Türkiye: 0-505-086-8671
Türkiye: 0-505-086-8672
Türkiye: 0-505-086-8673
Türkiye: 0-505-086-8674

USA California Phone: 00-1-424-235-5884
USA California Phone: 00-1-628-500-5781

e-mail: bilgi@amerikadasirketkurun.com