NON FROFİK KAR GÜTMEYEN ŞİRKET
Hangi Sebeplere dayalı kâr Amacı gütmeyen Vakıf Şirketi kurulabilir?

a) Eğitim, Bilimsel, Dini veya Yardım organizasyon adına vakıf şirketi kurulabilir.

b)  Resmi olarak kâr amacı gütmeyen bir kuruluş olarak tanınacağınız için bazı hibe yardımlarına
başvurabilir ve bağış ve yardımlar toplayabilirsiniz.

c) Şirketiniz vergi muafiyetini ( Vergisiz ) aldığı takdirde, size bağış yapan kişiler bu bağışlarını
kişisel federal ve   eyalet gelir vergilerinden düşebilirler.

ç) Bu şirketlerin üyeleri ve yöneticileri kişisel mali sorumluluktan korunmuşlardır.
Dolayısıyla kişisel varlıkları olan 'Ev, Araba Vb şirketin uğradığı mali zor durumlardan etkilenmez.

Vakıf şirketin kurulumu aşaması ve toplam masrafı nedir ?

1.Vakıf Şirketin Kurulumu

2-Belediye Ruhsat Alımı

3-Vergi Dışı Muafiyet Alımı ( IRS  )

4-Banka Hesabı Alımı

5-Ev Satın Alımı veya Kiralama ( Fiat Dışında )

6-Vakfın Adresi Binası Kiralama veya Satın Alınması ( Fiat Dışında )

7-Profesyonel yönetici ve Elaman temini

8.Vakıf Arac alımı ( Fiat Dışında )

9-Hava Limanı Karşılama

10-Ehliyet Alımı

11-Ofis Malzeme Alımı ( Fiat Dışında )

12-Ev Eşya Alımı ( Fiat Dışında )

13. Elektirik, Su, İnternet, Telefon hatları, Televizyon kanal anlasmaları ve sahiplendirme

14.Muhasebeci edindirme

15.Noterlik hizmet sertifika alımı ( İsteğe bağlı )

16-Vakıf Mühür hazır hale getirilmesi ( Soğuk )

17. 12 Ay danışmanlık

Toplam $ 70,000 ( Yetmiş Bin US Doları )

Not: Eyalet vergileri fiatın içindedir!

Daha fazla bilgi ve randevu için lütfen aşağıdaki numaraları verya e-adresi kullanın !

Türkiye: 0-505-086-8671
Türkiye: 0-505-086-8672
Türkiye: 0-505-086-8673
Türkiye: 0-505-086-8674

USA California Phone: 00-1-424-235-5884
USA California Phone: 00-1-628-500-5781

e-mail: bilgi@amerikadasirketkurun.com