LLC Şirketi

Bu şirket türünün en büyük avantajı üyelerinin şirkete karşı kişisel sorumluluklarının bulunmamasıdır.

Bu tür bir kuruluşun sahipleri ve yöneticileri, kuruluşun borçlarından kişisel olarak sorumlu değildirler.

Üyeler ve yöneticiler için kişisel vergi avantajları mevcuttur. Tek aşamalı vergilendirme söz konusudur.

Şirketlerin aksine ortaklıktaki gibi kuruluş kar ve zararları diğer ortaklara vergilendirilmeden geçer.

Şirket kendi hisselerini, hissedarlar arası sözleşmeye uygun olarak satabilir.

Avantajlarının yanısıra dezavantajları da mevcut olan bu kuruluşun, Eyalet Genel Sekreterinden belge
alınmadan
faaliyete başlaması mümkün değildir. Sınırlı ortaklıkta olduğu gibi, şirketin bulunduğu yerdeki ilçe
sekreterine
başvurarak onun tayin ettiği iki (2) gazetede kuruluşunu, adi ortaklarını, ticari amacını ve istenilen
diğer bilgileri birbirini izleyen altı (6) hafta boyunca ilan etme zorunluluğu vardır.

LIMITED LIABILITY COMPANY-LLC şirketin kurulumu aşaması ve toplam masrafı nedir ?

1-LLC Şirketin Kurulumu

2-Belediye Ruhsat Alımı

3-Vergi Numarası alımı ( IRS  )

4-Banka Hesabı Alımı

5-Ev Satın Alımı veya Kiralama ( Fiat Dışında )

6-Vakfın Adresi Binası Kiralama veya Satın Alınması ( Fiat Dışında )

7-Profesyonel yönetici ve Elaman temini

8.Vakıf Arac alımı ( Fiat Dışında )

9-Hava Limanı Karşılama

10-Ehliyet Alımı

11-Ofis Malzeme Alımı ( Fiat Dışında )

12-Ev Eşya Alımı ( Fiat Dışında )

13. Elektirik, Su, İnternet, Telefon hatları, Televizyon kanal anlasmaları ve sahiplendirme

14.Muhasebeci edindirme

15.Noterlik hizmet sertifika alımı ( İsteğe bağlı )

16-Vakıf Mühür hazır hale getirilmesi ( Soğuk )

17. Oniki Ay danışmanlık

Toplam $ 55,000 ( Elli Beş  Bin US Doları )

Not: Eyalet vergileri fiatın içindedir!

Daha fazla bilgi ve randevu için lütfen aşağıdaki numaraları verya e-adresi kullanın !

Türkiye: 0-505-086-8671
Türkiye: 0-505-086-8672
Türkiye: 0-505-086-8673
Türkiye: 0-505-086-8674

USA California Phone: 00-1-424-235-5884
USA California Phone: 00-1-628-500-5781

e-mail: bilgi@amerikadasirketkurun.com