CORPORATION INC

Tek bir şahıs hem şirketi yürütüp hem hissedar, hem genel müdür hem de başkan olabildiği gibi genelde
ticari şirket birden fazla hak ve pay sahipliğini içerir.

Yönetim Kurulu, hisse sahipleri tarafından, şirket yıllık toplantısında seçilir.

Yönetim Kurulu, şirketin başkanını, asbaşkanını, şirket genel sekreterini ve mali müşavirini tayin ederek
aynı zamanda şirketin günlük işlerini takip eder.

Şirketin organizasyon yapısı ve hisselerin değeri ilgili makamlarca tasdik edilen ticari belgesinde
(Certificate of Incorporation) belirtilir.

Buna ek olarak şirket, şirket içi ilişkiler sözleşmesine (Corporate Bylaws) uygun olarak yönetilir. Şirket içi
ilişkiler sözleşmesinde, yönetim kurulu, hissedarlar ve diğer memurların fonksiyonları ve birbirleri ile
olan ilişkileri ayrıntılı olarak belirtilir.

Ticari şirketlerin en büyük avantajı kişisel sorumluluğun olmamasıdır.  Şirket yöneticisi ve
hissedarları şirket borçlarından, kendi şahsi mal varlıkları ile genelde sorumlu değildirler.
Ayrıca sınırlı sorumlu şirketler ve sınırlı ortaklığın aksine, ilan zorunluluğu yoktur ki bu da
masrafları ortadan kaldırır.

Şirket kendi varlığında bulunan hisseleri, hissedarlar arası sözleşmeye uygun, olarak satabilir.

Kurumsal formalitelerin bulunması bu ticari kuruluş şeklinin dezavantajlarından biridir.

Şirket ticari belgesini, ilgili eyalet'in resmi makamlarına kayıt ettirmek zorundadır.
Şirketin kurulduğu Eyalet dışındaki Eyaletlerde aktif olması istendiğinde her ilave
Eyalet için o eyaletin kurallarına göre kayıt ettirilip, gerekli masraflar ödenir.

Şirket her sene kurumlar vergisi ödemek zorundadır.

İki (2) aşamalı vergilendirme mevcuttur. S turu şirket olarak kurulmadığı sürece iki (2) aşamalı
vergilendirmeye
tabidir. Birinci aşamada vergilendirme şirket brüt gelirinden şirket masrafları düşüldükten sonra geriye
kalan kısım
üzerinden alınır. İkinci vergilendirme ise hissedar geliri ve maaşları üzerinden yapılmaktadır.

Avantajları
• Şirket sahiplerinin kişisel varlıkları, şirkete ait borç ve sorumluluklardan korunmaktadır.
• Şirket, sahiplerinin ömründen bağımsız olarak sınırsız süreli çalışabilir.
• Vergi yükümlülüğünden muaf faydalar sağlayabilir.
Örneğin sigorta, seyahat masraflarının karşılanması ve emeklilik planları gibi.
• Şirketin sahipliği, yeni hisselerin satışı ve ya var olan hisse senetlerinin el değiştirmesi sonucu
sağlanabilir.
• Şirket için sermaye sağlamak, hisseler aracılığıyla çok daha kolay bir şekilde yapılabilir.

Dezavantajları
• Şahsi şirket ve ya ortaklık şirketi kurmaya göre daha masraflıdır.
• Daha çok yasal sorumluluk vardır.
• Daha çok yasal kısıtlamaya maruz kalır.

CORPORATION  INC şirketin kurulumu aşaması ve toplam masrafı nedir ?

1.INC Şirketin Kurulumu

2-Belediye Ruhsat Alımı

3-Vergi Numarası alımı ( IRS  )

4-Banka Hesabı Alımı

5-Ev Satın Alımı veya Kiralama ( Fiat Dışında )

6-Vakfın Adresi Binası Kiralama veya Satın Alınması ( Fiat Dışında )

7-Profesyonel yönetici ve Elaman temini

8.Vakıf Arac alımı ( Fiat Dışında )

9-Hava Limanı Karşılama

10-Ehliyet Alımı

11-Ofis Malzeme Alımı ( Fiat Dışında )

12-Ev Eşya Alımı ( Fiat Dışında )

13. Elektirik, Su, İnternet, Telefon hatları, Televizyon kanal anlasmaları ve sahiplendirme

14.Muhasebeci edindirme

15.Noterlik hizmet sertifika alımı ( İsteğe bağlı )

16-Vakıf Mühür hazır hale getirilmesi ( Soğuk )

17. Oniki Ay danışmanlık

Toplam $ 38,000 ( Otuz Sekiz Bin US Doları )

Not: Eyalet vergileri fiatın içindedir!

Daha fazla bilgi ve randevu için lütfen aşağıdaki numaraları verya e-adresi kullanın !

Türkiye: 0-505-086-8671
Türkiye: 0-505-086-8672
Türkiye: 0-505-086-8673
Türkiye: 0-505-086-8674

USA California Phone: 00-1-424-235-5884
USA California Phone: 00-1-628-500-5781

E-mail: bilgi@amerikadasirketkurun.com